1. محمدهادی مؤید , اندازه گيري درجه حرارت بحراني حفره دار شدن فولادهاي زنگ نزن بروش پتانسيل ثابت و متغير و بررسي صافي س , هفتمين كنگره ملي خوردگي , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. شقایق اصفهانی , اکرم نجفی , محمدهادی مؤید , محمدرضا اصفهانی , بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسی متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. محمدرضا توکلی شوشتری , علی داوودی , محمدهادی مؤید , اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری , دومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. علی داوودی , محمدرضا توکلی شوشتری , محمدهادی مؤید , بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام , سموپوزیوم فولاد 87 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. محمدرضا توکلی شوشتری , خلیل رنجبر , محمدهادی مؤید , اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH , سموپوزیوم فولاد 87 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. سپیده خندان دل , نوشین سادات آیتی , مجتبی مؤمنی , محمدهادی مؤید , علی داوودی , معرفی یکی از مشتقات تریازول به نام ....به عنوان بازدارنده جدید فولادهای کم کربن در محیط اسیدی , سیزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی و مواد , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. یوسف تبریزی میاندوآب , علی داودی , محمدهادی مؤید , بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنج Cu-30Zn-1Sn , یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. محمدهادی مؤید , علی داودی , یوسف تبریزی میاندوآب , بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنجه Cu-30Zn-1Sn , یازدهمین کنگره ملی خوردگی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. وحیده قانونی احمدآبادی , اکرم نجفی , محمدهادی مؤید , تخریب پسیویتی فولا ساده کربنی در محلول اسید سولفوریک توسط یون کلر , دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. محمدرضا اصفهانی , شقایق اصفهانی , اکرم نجفی , محمدهادی مؤید , بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن , دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. علی خواصفر , محمدهادی مؤید , یررسی مکانیزم و نقش ترکیب شیمیایی بر بازده ممانعت کننده های خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی , دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. علی خواصفر , محمدهادی مؤید , بررسی اثر ممانعت کننده تجاری آمینی بر خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی لوله استخراج چاه گاز با استفاده از تست های الکتروشیمیایی جریان مستقیم و متناوب , دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. مریم السادات مرعشی , مریم عباسی , محمدهادی مؤید , بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محیط حاوی یون کلر به روش جریان ضعیف پلاریزاسیون گالوانواستاتیک , دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. مصطفی میرجلیلی , محمدهادی مؤید , تأثیر یون فلوئوراید بر خوردگی سیم‌های اورتدنسی نیکل-تیتانیم و فولاد زنگ‌نزن در محیط شبیه‌سازی شده بزاق دهان , دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. مصطفی میرجلیلی , محمدهادی مؤید , تأثیر یون فلوئوراید بر خوردگی سیم‌های اورتدنسی نیکل-تیتانیم و فولاد زنگ‌نزن در محیط شبیه‌سازی شده بزاق دهان , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. ایمان تاجی , مهلا سیدی , محمدهادی مؤید , مصطفی میرجلیلی , اثر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 , شانزدهمین کنگره ملی خوردگی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. آسیه عرفانیان ثبات خانی , محمدهادی مؤید , مصطفی میرجلیلی , بررسی خوردگی سولفور عنصری بر فولاد ساده کربنی در محلول حاوی یون کلراید , پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. حامد سلیمانی , مصطفی میرجلیلی , جلیل وحدتی خاکی , محمدهادی مؤید , تأثیر افزودنی آلومینا در فرآوری نانوذرات پودر اکسید سرب جهت استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با استفاده از روش آسیاکاری مکانیکی پرانرژی , ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹